x
 

Eating Ortolan
oil on canvas,
65.25" x 43.5", 2015